Устойчивата мода – широко затворени очи

май 23, 2022

Ев Матаса и Рия Стефано

Автор:

Може би сте чували термина “устойчива мода”, но какво означава той и откъде произлиза? 

Устойчивостта като концепция се заражда още през 1960 г., когато хората започват да осъзнават негативните последствия от индустриалното производство върху здравето им и околната среда. Определението на термина идва от една публикация от 1987 г., наречена Our Common Future, или в превод: Общото ни бъдеще. В нея дефиницията е следната: 

Развитие, което задоволява нуждите на текущите поколения и не възпрепятства бъдещите да задоволяват своите.

Тълкуванията на термина варират, защото хората имат различно мнение кой аспект от бизнеса е по-важен и кой, как и защо трябва да поеме отговорност. Това, за което сме си стиснали ръцете обаче е, че когато говорим за устойчивост, говорим за социалния, екологичен и икономически аспект на бизнеса, както и че има нужда от реформа и в трите сфери.

Устойчивата мода: социален, икономически и екологичен аспект

  • Социалният аспект обхваща безопасност и честно заплащане на работното място, за да се подсигури здравето на хората и правото им на добър живот.
  • Екологичният аспект е фокусиран върху възстановяването и поддържането на екологичния баланс чрез намаляване на консумацията на природни ресурси и замърсяването на околната среда, както и грижа към животните.
  • Икономическата устойчивост се отнася до практики, които подкрепят дългосрочния икономически растеж, без да оказват отрицателно въздействие върху социалните и екологичните аспекти.

Знаейки всичко това, какво тогава е устойчива мода?

Устойчивата мода е движение, което се бори, да промени модната индустрия към по-екологична и социално справедлива. Крайната цел е производство, което не оставя отпечатък върху планетата, не наранява животните и не разчита на модерно робство.

Под шапката на устойчивата мода стоят различни подходи към това как може да се постигне повече устойчивост в модата. Някои от популярните представители в тази категория са следните типове: етична мода, бавна мода, веган, екологична мода и втора употреба. 

Видове устойчива мода (с важни пояснения)

1. Етична мода

Етичната мода се асоциира със справедливи условия на труд, честни заплати и добра работна среда. Въпреки това, в тази категория няма строго определение какво попада в графата етичен бизнес и мода, тъй като етиката сама по себе си е субективна. Тя се състои от разбирания, които изграждаме, базирани на нашите лични виждания и ценности. 

2. Бавна мода

Бавната мода обхваща от една страна темпото на производство, а от друга– начина на консумация. Бързите модни брандове представят нова колекция почти всяка седмица. Един бавен бранд, би имал не повече от 4 колекции на година. 

Превръщаме се в консуматор, ако постоянно си купуваме нови неща, носим ги малко и ги захвърляме, а това на свой ред ни прави част от бързата мода. Ако пък човек подбира дрехите, обувките и аксесоарите, които допуска до гардероба си, грижи се за тях и ги носи с години, то тогава се е присъединил към бавната мода.

3. Веган мода

Веган модата е нож с две остриета. В тази категория попадат модни продукти, които не са направени от животински материали. Идеята е, че за направата им, не са били наранени животни. Проблемът е, че не всяка материя, която е веган е и устойчива. Пример за това е полиестерът. 

4. Екологична мода

Екологичната мода е с фокус върху естествените и екологично чисти материи. Например, въпреки че памукът е естествена материя, отглеждането му не е нито етично, нито хуманно, нито екологично. 

Органичният памук пък отговаря на всички изисквания. Тук биха попаднали и материи, които не са напълно устойчиви, но са по-добрата алтернатива, като рециклирания полиестер.

5. Втора употреба

Втора употреба, мисля, че е повече от ясно какво представлява. Причината, тя да спада към категория устойчивост е, че не подтиква производството на още нови дрехи и помага огромното количество модни продукти да намерят нов дом, вместо да бъде изхвърлени на бунището. 

1. +2. +3. +4. +5. = В идеалния случай, един устойчив бранд би бил съвкупност от всички гореизброен категории мода. Очакването към устойчивите марки е да са прозрачни относно метода си на производство, материите, които използват, както и условията на труд и заплащане на хората изработващи продуктите им. Тези марки работят в посока намаляване на отпечатъка, който оставят върху околната среда и често крайната им цел е кръгова мода (по подобие на кръговата икономика).

Финални мисли

Важно е да се отбележи, че няма компания, която е на 100% устойчива на този етап. Едни са по-напред в “играта” с материите, които използват, други пък – откъм етика, но всички се стремят към едно и също – именно, по-добро бъдеще за всички нас на тази планета.