Общи положения
Този уебсайт е собственост на Гангста Горила ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Василаки Пападопулу 50 вписано в Търговския регистър с ЕИК 205084876.

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Гангста Горила ЕООД. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Гангста Горила ЕООД.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Гангста Горила ЕООД е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Гангста Горила ЕООД с изключение на препратки към секцията „БЛОГ“. В секцията „БЛОГ“ на сайта си Гангста Горила ЕООД използва авторски статии и снимки от негови служители и от други източници, върху които има отстъпено право на ползване по съответния законов ред. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „БЛОГ“ на сайта е разрешено само и единствено, когато е посочен източника, а именно, текстът да е придружен от активен линк към оригиналната статия в секцията „БЛОГ“ на сайта.

Стоки и информация
Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на потребителя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само, състав на продуктите, размери и други, е описана от производителя на етикети на артикулите, ако етикетът е наличен. Гангста Горила ЕООД продава стоки-дрехи и аксесоари втора употреба, както и нови, дрехи и аксесоари, които не са закупени директно от производителя на стоките, поради което Гангста Горила ЕООД не може да гарантира автентичността или марката на продуктите. Всички употребявани дрехи, преди да бъдат използвани по предназначение, задължително трябва да бъдат изпрани и при възможност - изгладени.

Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Гангста Горила ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката.

Поръчки
Поръчки могат да извършват само потребители, приели общите условия. Ако клиентът пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Гангста Горила ЕООД - куриерски фирми.

Плащане
Клиентът може да заплати цената на поръчана стока чрез плащане с наложен платеж. Клиентът трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Всички плащания се извършват само в български лева. Когато плащането се извършва чрез наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Гангста Горила ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

Договор
Договорът за продажба от разстояние между Гангста Горила ЕООД и клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Гангста Горила ЕООД. При извършване на поръчка, клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Гангста Горила ЕООД има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато клинтът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Когато клиентът заплаща стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

- Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.
- Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

Доставка на поръчана стока
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката клиентът подписва товарителница, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Доставката се извършва до 7 работни дни. При извънредни обстоятелства Гангста Горила ЕООД си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира клиента.

Връщане на стоки
Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от riyastefano.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока.

Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора, клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Гангста Горила ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Гангста Горила ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок. Гангста Горила ЕООД може да задържи възстановяването на сумите на клиента, докато не получи стоките или докато клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, Гангста Горила ЕООД възстановява на потребителя заплатената от него стойност на върнатия продукт, като поема банковите разноски, а клиентът заплаща цената за транспорта и изпращането на върнатия продукт.
Когато клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по отношение само на един продукт и връща само него, по отношение на останалите артикули договорът между него и Гангста Горила ЕООД остава в сила, като клиентът поема разходът за доставка на стоката и разходът за връщане на стоката, а Гангста Горила ЕООД му възстановява заплатената цена на върнатия артикул и банковите разноски.

За да върнете продукт, моля изпратете имейл на riya.stefano@gmail.com или съобщение чрез контактната форма.

Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество.

При неизпълнение на тези условия Гангста Горила ЕООД запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от клиента.

Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването ѝ.

Гангста Горила ЕООД ще възстанови на клиента заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. Гангста Горила ЕООД възстановява сумата, заплатена от клиента за поръчаната стока по банков път на посочената от Клиента банкова сметка (IBAN).

Други
Гангста Горила ЕООД се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Гангста Горила ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

В случай, че потребител се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Гангста Горила ЕООД има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни клиенти, с цел лична употреба.

Гангста Горила ЕООД не е отговорна за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.

Общи условия